בקרים לחשמל חכם
Control4

מתאם תקשורת לקיפדים

יחידת 8 דימרים 0-10
להתקנה בארון חשמל

יחידת 8 ממתגים
להתקנה בארון חשמל
16A לערוץ

מתג מתחלף(switch)
אינטרנט יעודי לארון חשמל
להתקנה על פס דין

8 דימרים להתקנה
בארון חשמל 16A לערוץ

הצטרפו למועדון הלקוחות שלנו

מותגים מובילים